Akvakultur, miljøstandarden og det kommunale selvstyre

– en rettslig gjennomgang  «En gjennomgang av vannforvaltningsplanene fra 2016 har vist at det var stor uenighet mellom myndighetene om virkningene av oppdrettsnæringens betydning for klassifiseringen av vannkvalitet»[1] Noen innledende bemerkninger Striden om lukkede oppdrettsanlegg tilspisser seg. En milliard-industri[2] som ikke vil ta vare på sitt eget avfall – jf. prinsippet om at «forurenser betaler» […]

Akvakultur, miljøstandarden og det kommunale selvstyre Les mer »