Akvakultur, miljøstandarden og det kommunale selvstyre

– en rettslig gjennomgang  «En gjennomgang av vannforvaltningsplanene fra 2016 har vist at det var stor uenighet mellom myndighetene om virkningene av oppdrettsnæringens betydning for klassifiseringen av vannkvalitet»[1] Noen innledende bemerkninger Striden om lukkede oppdrettsanlegg tilspisser seg. En milliard-industri[2] som ikke vil ta vare på sitt eget avfall – jf. prinsippet om at «forurenser betaler» […]

Akvakultur, miljøstandarden og det kommunale selvstyre Les mer »

OED og Fosen Vind: Sjakk matt eller et neste trekk?

Av Professor Peter Ørebech OED og Fosen Vind: Sjakk matt eller et neste trekk?  «Wem Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch Verstand» Georg Wilhelm Friedrich Hegel[1]  «Energiministeren mente at inntil nye vedtak kommer på plass, drives vindkraftverkene videre slik det er lagt opp til i de opprinnelige konsesjonene». [2] Fokus i «Fosen Vind saken»[3] har

OED og Fosen Vind: Sjakk matt eller et neste trekk? Les mer »

Fosen-dommen – etterfølgende tilgivelse eller «tilbake til start»?

Av Peter Thomas Ørebech «Reindrift som næring, kultur og livsform er unik både i nasjonal og internasjonal sammenheng …  Reinens naturlige forflytting og en nomadisk driftsform er selve bærebjelken for en optimal produksjon. Det foregår reindrift i nesten 140 av landets kommuner, på et areal som utgjør om lag 40 prosent av landarealet i Norge.

Fosen-dommen – etterfølgende tilgivelse eller «tilbake til start»? Les mer »

Skroll til toppen