OED og Fosen Vind: Sjakk matt eller et neste trekk?

Av Professor Peter Ørebech OED og Fosen Vind: Sjakk matt eller et neste trekk?  «Wem Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch Verstand» Georg Wilhelm Friedrich Hegel[1]  «Energiministeren mente at inntil nye vedtak kommer på plass, drives vindkraftverkene videre slik det er lagt opp til i de opprinnelige konsesjonene». [2] Fokus i «Fosen Vind saken»[3] har …

OED og Fosen Vind: Sjakk matt eller et neste trekk? Les mer »

Fosen-dommen – etterfølgende tilgivelse eller «tilbake til start»?

Av Peter Thomas Ørebech «Reindrift som næring, kultur og livsform er unik både i nasjonal og internasjonal sammenheng …  Reinens naturlige forflytting og en nomadisk driftsform er selve bærebjelken for en optimal produksjon. Det foregår reindrift i nesten 140 av landets kommuner, på et areal som utgjør om lag 40 prosent av landarealet i Norge. …

Fosen-dommen – etterfølgende tilgivelse eller «tilbake til start»? Les mer »

Scroll to Top