Fosen-dommen – etterfølgende tilgivelse eller «tilbake til start»?

Av Peter Thomas Ørebech «Reindrift som næring, kultur og livsform er unik både i nasjonal og internasjonal sammenheng …  Reinens naturlige forflytting og en nomadisk driftsform er selve bærebjelken for en optimal produksjon. Det foregår reindrift i nesten 140 av landets kommuner, på et areal som utgjør om lag 40 prosent av landarealet i Norge. […]

Fosen-dommen – etterfølgende tilgivelse eller «tilbake til start»? Les mer »